Velkommen til våre kurs og treninger

Jeg håper du finner et tilbud som passer for deg og din hund. Alle kursene retter seg mot den "vanlige" hundeeier. 
Er det noe du savner, ta kontakt så kanskje vi kan få det til. Om ikke jeg (Nina) og mine faste medhjelpere har den aktuelle kompetansen, så kan vi leie inn en god insturktør dersom det er interesse nok.

Er du interessert i online undervisning, se online tilbud

Velkommen til oss!

Untitled design(80)