KURS OG KONSULTASJONER:

Eventuell avmelding må gjøres senest 7 dager før avtalt tid. Ved avbestilling senere enn 7 dager før avtalen gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom, men ved sykdom kan vi prøve å finne en ny dag for timen.

Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epidemier/pandemier på hunder eller mennesker, vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/konsultasjonskostnader.
MEMBERS' PORTAL / MEDLEMSPORTAL:

The membership is valid until you cancel it. In the event of termination in the middle of a period, the amount paid will not be refunded.

If you opt out, and then sign in again - then the price will be the current price which may be higher than when you first signed in.

Medlemskapet er gyldig inntil du sier det opp. Ved oppsigelse midt i en periode vil ikke det innbetalte beløpet bli tilbakebetalt.

Hvis du melder deg av og deretter melder deg inn igjen - da vil prisen være den gjeldende prisen, som kan være høyere enn da du først meldte deg inn.