Passeringstreninger:

Fra 2022 blir det (foreløpig?) forandring i opplegget for passeringsproblematikk. Det blir ikke vanlige kurs - men konsultasjon inkludert trening og deretter fellestreninger ca annenhver uke for dem som ønsker det.  
Et alternativ til konsultasjon er å ha gått Control Unleashed / Kommunikasjon og Kontakt Kurs i forkant av fellestreningene. Control Unleashed kan også tas Online i Medlemsportalen eller som et eget Online kurs.

Selve treningene er gratis for medlemmer av medlemsportalen, og koster kr. 100,- per gang for alle andre.
Treningene er hovedsakelig i Øvre Eiker og Kongsberg.

Vi har også en egen Facebook gruppe for deltakerne.

Hund i Fokus var først i Norge med passeringskurs/passeringstreninger.

Vi har hatt kurs i passeringstrening siden 2002.
Hunder viser variert atferd når man ute på tur må passere andre hunder, og i enkelte tilfeller er det en atferd som er vanskelig å håndtere for eier, og også for hunden selv. 

Heldigvis er dette noe vi i de fleste tilfeller kan gjøre noe med. Vi jobber med å endre hundens forventninger og motivasjon når de oppdager; og passerer andre hunder. Muligheten for at eier (og hund) lærer metoder som gjør at de klarer å håndtere hundemøtene er stor.

Deltakernes hunder blir automatisk figuranter for hverandre. Av og til blir det også andre figuranthunder. Gjerne hunder og eiere som har gått passeringskurs tidligere, og som vil fortsette treningen.

På passeringstreningene jobber vi, i tillegg til ren passeringstrening, med øvelser som skal hjelpe hund og eier til å takle vanskelige situasjoner. I treningsprogrammene den enkelte får på konsultasjonen i forkant, er det også ofte andre ting enn ren passeringstrening det legges mest vekt på. Dette er fordi ting henger sammen. Ofte er det andre atferder eller andre forhold i hundens liv som indirekte virker inn på atferden eier opplever under passering av andre hunder.

Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på treningene, da det blir for kraftig forstyrrelse for enkelte av hannhundene som er med. 

Vi strever alltid mot å jobbe på et nivå som hund og eier klarer og jobber med løsninger tilpasset den enkelte ekvipasje.

Vi fokuserer på helheten, på individet, ikke bare på en enkelt situasjon.

Treningene er for deg som vil jobbe med bruk av positiv forsterkning og som er innforstått med at straffebetont trening ikke er akseptabelt. Det innebærer blant annet at bruk av strupebånd ikke tillates og heller ikke skal brukes hjemme mellom treningene. Trenger du utstyr som gir deg bedre fysisk kontroll så kan vi hjelpe deg med å finne utstyr som ikke påfører hunden smerte/skader.

Hundene får ikke hilse og leke med hverandre på trening, da det motarbeider formålet  som er at deres forventninger til hundemøter/passeringer skal endres.

Control Unleashed, Reactive to Relaxed.


Lær hvordan du endrer uro til ro og mangel på konsentrasjon til fokus ved å bruke metoder som er 100% positiv.
Leslie McDevitts' Control Unleashed program er utviklet for å hjelpe hunder med problemer til å lære å slappe av, fokusere og arbeide bra sammen med fører. Bøkene finnes både som e-bøker og i papirutgaver. Jeg anbefaler alle tre, men har du kun mulighet til å kjøpe en så anbefaler jeg den siste.

Behavior Adjustment Training (BAT)


BAT ble utviklet av forfatter Grisha Stewart for å rehabilitere og forebygge reaktivitet. BAT ser på funksjonen til knurringutagering og det å flykte.
BAT hjelper hunder til å lære sosialt akseptable atferder som tjener samme funksjon som eventuell utagering.

I et nøtteskall så bygger BATtillit ved å gi hundene en sjanse til å lære å kontrollere sine omgivelser gjennom fredelige midler. BAT er også til god hjelp for deg, da du lærer hvordan du kan forstå hunden din bedre og hjelpe ham til å lære å trygt komme overens med folk, hunder og andre "triggere".