Passeringskurs

Kurset går onsdager kl. 18 – 20:00 fra onsdag 6. oktober 2021. 

Passeringskurset inneholder:

- (En privatkonsultasjon (ca. 2 timer) i forkant av kurset) Kurset i med oppstart i oktober 2021 har 1 privattime i stedet for konsultasjon. Det gir litt lavere pris. Årsaken er mangel på tid til konsultasjoner i forkant av kurset.

- Skriftlig treningsopplegg

- 1 kveld online teori

- 7 kurskvelder a 2 timer med andre hunder

- Få deltakere, maks 6 - 7 hunder

- to instruktører, individuell oppfølging underveis

Kurset går over 8 kvelder inkludert online teori, fra kl. 18:00 til ca. 20:00. 3 - 4 ulike steder.

Pris kr. 3 000,- (mot normalt 4000,- når vi har med en full konsultasjon) inkludert alt ovenforstående. Faktura sendes ut og betales i forkant av kurs og privattimen.

Har du ikke råd? Se om dette er noe for deg: Økonomiske vansker, men vil gå Passeringskurs?

Dette kurset passer bra å ta etter kurset "Kommunikasjon og kontakt". Tar du begge kursene får du kr. 500,- i avslag kurset du tar sist.


Untitled design(58)

Hund i Fokus var først i Norge med passeringskurs.

Vi har hatt kurs i passeringstrening siden 2002.
Hunder viser variert atferd når man ute på tur må passere andre hunder, og i enkelte tilfeller er det en atferd som er vanskelig å håndtere for eier, og også for hunden selv. 

Heldigvis er dette noe vi i de fleste tilfeller kan gjøre noe med. Vi jobber med å endre hundens forventninger og motivasjon når de oppdager; og passerer andre hunder. Muligheten for at eier (og hund) lærer metoder som gjør at de klarer å håndtere hundemøtene er stor.

Deltakernes hunder blir automatisk figuranter for hverandre. Utover i kurset blir det også etter hvert andre figuranthunder. Gjerne hunder og eiere som har gått kurset tidligere, og som vil fortsette treningen.

På passeringskursene jobber vi, i tillegg til ren passeringstrening, med øvelser som skal hjelpe hund og eier til å takle vanskelige situasjoner. I treningsprogrammene den enkelte får er det også ofte andre ting enn ren passeringstrening det legges mest vekt på. Dette er fordi ting henger sammen. Ofte er det andre atferder eller andre forhold i hundens liv som indirekte virker inn på atferden eier opplever under passering av andre hunder.

Tisper med løpetid kan dessverre ikke delta på dette kurset, da det blir for kraftig forstyrrelse for enkelte av hannhundene som er med. Får tispen løpetid underveis i kurset avgjør vi da om ekvipasjen får fortsette eller om de må komme tilbake på neste kurs.

Vi strever alltid mot å jobbe på et nivå som hund og eier klarer og jobber med løsninger tilpasset den enkelte ekvipasje.

Vi fokuserer på helheten, på individet, ikke bare på en enkelt situasjon.

Kurset er for deg som vil jobbe med bruk av positiv forsterkning og som er innforstått med at straffebetont trening ikke er akseptabelt. Det innebærer blant annet at bruk av strupebånd ikke tillates på kurset og heller ikke skal brukes hjemme mellom kurskveldene. Trenger du utstyr som gir deg bedre fysisk kontroll så kan vi hjelpe deg med å finne utstyr som ikke påfører hunden smerte/skader.

Hundene får ikke hilse og leke med hverandre på dette kurset, da det motarbeider formålet med kurset som er at deres forventninger til hundemøter/passeringer skal endres.

Control Unleashed, Reactive to Relaxed.


Lær hvordan du endrer uro til ro og mangel på konsentrasjon til fokus ved å bruke metoder som er 100% positiv.
Leslie McDevitts' Control Unleashed program er utviklet for å hjelpe hunder med problemer til å lære å slappe av, fokusere og arbeide bra sammen med fører. Bøkene finnes både som e-bøker og i papirutgaver. Jeg anbefaler alle tre, men har du kun mulighet til å kjøpe en så anbefaler jeg den siste.

Behavior Adjustment Training (BAT)


BAT ble utviklet av forfatter Grisha Stewart for å rehabilitere og forebygge reaktivitet. BAT ser på funksjonen til knurringutagering og det å flykte.
BAT hjelper hunder til å lære sosialt akseptable atferder som tjener samme funksjon som eventuell utagering.

I et nøtteskall så bygger BATtillit ved å gi hundene en sjanse til å lære å kontrollere sine omgivelser gjennom fredelige midler. BAT er også til god hjelp for deg, da du lærer hvordan du kan forstå hunden din bedre og hjelpe ham til å lære å trygt komme overens med folk, hunder og andre "triggere".

NB! Betingelser:

Eventuell avmelding må gjøres senest 7 dager før kurset. Ved avbestilling senere enn 7 dager før kursstart gis ingen refusjon. Dette gjelder også ved sykdom, men ved sykdom kan man få bytte til neste kurs.

Er konsultasjonen allerede tatt refunderes kun differansen mellom kurs og konsultasjon.


Force Majeure: Ved hendelser utenfor vår kontroll, som naturkatastrofer, epedemier/pandemier på hunder eller mennesker, osv., vil vi dessverre ikke kunne refundere kurs/konsultasjonskostnader.

For passeringskurs i Østfold anbefaler jeg  Dyreatferdssenteret.
De jobber med metoder jeg kan stå inne for!
Når det gjelder passeringskurs så er det dessverre mye straffebasert trening, så vær nøye når du velger kurs!