Økonomiske vansker - men trenger atferdshjelp?

Jeg har kunder som har god råd - og jeg har kunder som har dårlig råd. 

Jeg ønsker at alle skal kunne få hjelp, uansett økonomi. Jeg har derfor opprettet en konto som skal være en støttekonto for deg som sliter økonomisk og trenger hjelp med hunden.
Om du av en eller annen grunn er i en situasjon der du ikke har råd til atfershjelp, det være seg konsultasjon, privattreninger eller passeringskurs, da kan du sende meg en mail der du forklarer situasjonen og søker om ett av alternativene  under.

Det kan søkes om

  1. Å få delt opp faktura i opp til 10 deler
  2. Å få fra 20 - 100 % avslag på på prisen.
  3. En kombinasjon av de to over.

Søknaden sendes til post@hundifokus.no. All informasjon behandles konfidensielt.

(Beløpet på kontoen varierer, og det er dessverre derfor ikke alltid mulig å gi 100% avslag)

Er du i en situasjon der du ønsker og har mulighet til å bidra til at hundeeiere som sliter økonomisk kan få atferdshjelp til sin hund, så kan du Vippse til nr. 73144. Merk da med “Støttekonto Atferdshjelp” så blir det lett å sortere støtten ut fra andre innbetalinger. Eventuelt ta kontakt for kontonr. direkte til den aktuelle kontoen.

Når Hund i Fokus en gang legges ned vil eventuelt resterende beløp på denne kontoen gå til NOAH eller lignende organisasjon som jobber for hunders (og andre dyrs) rettigheter. Ser jeg at dette av en eller annen grunn ikke fungerer vil også resterende beløp gå dit. Jeg vil selvsagt føre oversikt over penger som går inn på og ut av denne kontoen, slik at det kan være mulig å få innsyn.

Jeg oppfordrer andre utdannede atferdskonsulenter til å innføre lignende eller samme tilbud!